هدف تورگشت چیست؟ این سایت با هدف جمع آوری و معرفی تورهای استان شما به شما طراحی و ایجاد شده است.

طبیعت گردی

دیدن مکان های بکر و زیبا با ماجراجویی که نیاز به توانایی یا ابزار خاص، ندارد؛ مثل دریاچه فراخین، باداب سورت، گلاب گیری کاشان، دشت گل نرگس شیراز

برنامه های فنی

رفتن به مکان های بکر و خاص مثل کوه، دره، غار، صخره و... همراه با ماجراجویی های جدی و چالش های هیجان برانگیز؛ این سفرها عموما نیاز به آموزش و ابزار خاص دارد

وسیله نقلیه

شامل تورهای آفرودی، موتورسواری، دوچرخه سواری در مکان های بکر و زیبا می-باشد

تورهای خارجی

با توجه به استقبال و پیشنهاد دوستان مبنی بر معرفی تورهای خارجی این بخش راه اندازی شد.

لطفا منتظر بمانید